chi nhánh quân đạt

NHÀ MÁY - CHI NHÁNH TẠI CAMPUCHIA

CAMPUCHIA
BRANCH OF QUAN DAT TRADING & PRODUCTION CO.,LTD
Văn phòng chi nhánh & Showroom
No.54A, Street 386, Sangkat Boueng Keng Korng III, Khan Cham Kamorn, Phnom Penh City, Cambodia 
Tel: (+855) 88 738 2233 
Email: quandat.kh@quandat.com

Nhà máy: 
#74, 76 and #63, 65, Street 598, Sangkat (commune) Kilomate 6, Khan (district) Russey Keo, Phnom Penh City, Cambodia.

Chương trình dã ngoại 2017: GẮN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN
Chương trình dã ngoại 2017:...
Để động viên khen thưởng cho CBCNV trong...
Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Trị Doanh Nghiệp.
Ứng Dụng Công Nghệ Thông...
Tại buổi lễ triển khai dự án, ông Nguyễn...
DỰ BÁO VỀ ĐẦU TƯ BĐS NGHĨ DƯỠNG 5 NĂM TỚI
DỰ BÁO VỀ ĐẦU TƯ BĐS...
Tại hội nghị bất động sản vừa diễn...
Nhôm
Kính
Phụ kiện